Messer · Scheren · Pinzetten · Ledertaschen · Arztbestecke · Bäckerzangen, -Handschuhe, - Artikel u.vm.

 

Khalid Jamil · Großhandel · Import-Export
Postfach 13 25 · D-27211 Bassum · Germany
Fon  +49 (0) 42 41 / 42 77  ·  Fax  55 88

Copyright ©2007. All rights reserved. Gestaltung & Betreuung: defortdesign, Bassum